14 Kasım 2013 Perşembe

                                                           ‘buraya bakarlar’
                   Hüseyin Arıcı, Ali Şentürk, Alper Aydın
                                          26, Kasım,16, Aralık 2013
HUB Sanat Mekan’ın 3. sergisi “buraya bakarlar”, CerModern’in sanatçı ikamet programına katılan Hüseyin Arıcı ve Ali Şentürk’ün yanı sıra Alper Aydın’ın katılımı ile gerçekleşiyor.

Üç genç sanatçının projelendirdiği bu slogan cümlesi, farklı açılardan ele alınmış, ortak bir noktada birleşmiştir. Bu nokta ise ait oldukları disiplinin onlara sunduğu tek bir malzemeyle sınırlı kalmayıp, farklı disiplinlerin malzemelerini de kullanarak kavramlarına anlatım zenginliği getirmeleridir.  Bu iradeyle işlerine koyulan sanatçıların yaşadıkları deneyimleri anlatan ‘’buraya bakarlar’’, aslında bir reklam şirketinin kendi billboardlarına alıcısını çekmek ve ürününü satmak için asılan slogandan ibarettir.  Bu projede sanatçıların derdi ne sanat piyasasını yermek ne de başka bir pazarın alıcısına karşı kullandığı üslubu yermektir.  Sanatçılar,  ‘buraya bakarlar’ ibaresini ait olduğu yerdeki soğuk anlamından koparıp, kendi pazarının çerçevesi içine koyarak bir ironi yaratırlar. Bu sloganı işleriyle harmanlamadan önce aralarında geçen diyalogları kısaca derleyerek, kavramlarını ve proje metinlerini oluştururlar. Soru cevap şeklinde geçen bu konuşmalar üretilen islerle birlikte Cermodern HUB Sanat Mekan da izleyiciyle paylaşılmıştır.  


‘they look here’
Hüseyin Arıcı, Ali Şentürk, Alper Aydın
November 26th ,December 16th , 2013
The 3rd  exhibition of HUB Art Space, “they look here”, consists of Hüseyin Arıcı, Ali Şentürk, guests of the CerModern’s artist-in-residence program, and Alper Aydın.
The slogan phrase was considered in different ways by these three young artists, and brought together in a common point. This point is to enrich the expression ways of their concepts by using the materials of different disciplines, rather than being limited by the single material of their own discipline.  “they look here”, which tells of the experiences of the artists who started working by this decision, is actually a slogan of an advertisement company that is used on billboards to attract their customers and sell their products. In this project, the manner of the artists is neither to criticise the art market nor to criticise another market’s language used to interact with their customers.  The artists create an irony, by taking the phrase “they look here” from the cold meaning where it belongs and putting it in their markets frame. They generate their concepts and project text by compiling their dialogues before blending the slogan with their works. This dialogues are also shared with the audience beside the works in Cermodern HUB Art Space.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder